Hoe wordt het bouwafval weggewerkt op een bouwplaats?

27 augustus 2023

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden komt er vaak veel afval vrij. Dit afval, ook wel bekend als bouwafval of sloopafval, bestaat uit diverse materialen zoals hout, puin, gips, kunststoffen en metalen. Het is van groot belang om dit afval op een duurzame manier te verwerken en te recyclen. Zo zullen we de vraag verder behandelen: hoe wordt bouwafval op de bouwplaats verwerkt en hoe kunnen we dit proces zo duurzaam mogelijk maken?

 

Het belang van afval scheiden op de bouwplaats

Het scheiden van bouwafval op de bouwplaats is essentieel voor een duurzame verwerking. Wanneer je een partij benadert voor machineverhuur, vergeet dan ook niet om gelijk te vragen naar wat er met het afval gedaan moet worden. Niet alleen is het wettelijk verplicht om afvalstoffen te scheiden, maar het biedt ook tal van voordelen voor het milieu en de kostenbesparing. Door afvalstromen al op de bouwplaats te scheiden, kunnen waardevolle materialen worden gerecycled en hergebruikt, wat bijdraagt aan een circulaire economie. Bovendien kunnen goed recyclebare afvalstromen tegen een voordeliger tarief worden afgevoerd, waardoor kosten worden bespaard.

Welke afvalstromen komen vrij bij bouw- en sloopwerkzaamheden?

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden komen verschillende afvalstromen vrij. De belangrijkste component van bouw- en sloopafval is puin, zoals stukken metselwerk, beton en tegels. Daarnaast zijn er ook zachte puinsoorten zoals gips en cellenbeton. Andere veelvoorkomende afvalstromen zijn hout, kunststoffen en metalen. Het is belangrijk om deze afvalstromen gescheiden te houden om een efficiënte verwerking mogelijk te maken.

Het verzamelen van bouwafval op de bouwplaats

Om bouwafval op de bouwplaats efficiënt te verzamelen, kunnen afzetcontainers worden ingezet. Deze containers zijn beschikbaar in verschillende afmetingen en kunnen worden gehuurd voor een vooraf afgesproken all-in tarief. Het is belangrijk om de containers op strategische plekken te plaatsen en duidelijk aan te geven welk afval in welke container moet worden gedeponeerd. Op die manier kan het afval gemakkelijk worden gescheiden en voorkomen we vervuiling van de verschillende afvalstromen.

Wet- en regelgeving omtrent afval scheiden

De Wet milieubeheer schrijft voor dat bedrijven verplicht zijn om afvalstoffen te scheiden, tenzij dit redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Voor bouw- en sloopafval geldt dat steenachtig materiaal, zoals puin, gescheiden moet worden gehouden van het restafval. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving omtrent afval scheiden en hieraan te voldoen.

Het recyclen van bouwafval op de bouwplaats

Na het verzamelen van bouwafval op de bouwplaats, kan het proces van recycling beginnen. Het bouw- en sloopafval wordt naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven gebracht, waar het zorgvuldig wordt gesorteerd. Door zorgzaam om te gaan met de bouwplaats voorkom je dat materieel kapot gaat. De juiste machine voor de juiste klus is hierbij van belang. Kies daarom bijvoorbeeld ervoor om een minigraver te huren voor de wat kleinere klussen, terwijl je het zware werk aan de echte graafmachines over laat. Tijdens dit sorteerproces worden materialen zoals hout, papier, karton, metaal en kunststoffen apart gehouden voor recycling. Het resterende puin wordt vermalen tot granulaat en kan worden gebruikt als secundaire grondstof in bijvoorbeeld de wegenbouw.

Voordelen van duurzame verwerking van bouwafval

Het duurzaam verwerken van bouwafval biedt verschillende voordelen. Allereerst draagt het bij aan een circulaire economie, waarin materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt en gerecycled. Dit vermindert de vraag naar primaire grondstoffen en vermindert daarmee de CO2-uitstoot en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast zorgt een goede afvalscheiding op de bouwplaats voor kostenbesparing, omdat goed recyclebare afvalstromen tegen een voordeliger tarief kunnen worden afgevoerd.

Tips voor duurzame afvalverwerking op de bouwplaats

Om de afvalverwerking op de bouwplaats zo duurzaam mogelijk te maken, zijn er enkele tips die kunnen worden gevolgd:

  • Informeer het team over het belang van afval scheiden en zorg voor duidelijke instructies en afvalbakken op de bouwplaats.
  • Maak een plan vooraf en bepaal welke afvalstromen er verwacht worden. Zo kan er efficiënt worden ingespeeld op de afvalinzameling.
  • Plaats afzetcontainers op strategische plekken en zorg voor goede bewegwijzering, zodat het scheiden van afval gemakkelijk wordt gemaakt.
  • Zorg voor goede communicatie met de afvalinzamelaar en informeer naar de mogelijkheden voor recycling van specifieke afvalstromen.
  • Stimuleer het hergebruik van materialen op de bouwplaats zelf en verminder zo de hoeveelheid bouwafval die moet worden afgevoerd.
Facebook
Twitter
LinkedIn