De verschillende soorten bouw- en sloopafval

20 oktober 2022
bouw- en sloopafva

Indien jij een zelfstandig timmerman bent, of werkzaam bent in de bouwsector, zal je waarschijnlijk wel weten dat er bij het verrichten van deze werkzaamheden veel afval vrijkomt. Het is van belang om voldoende opslagruimte te bieden voor het afval, waarmee je voorkomt dat het afval zomaar op straat blijft liggen. Bouwafval is een stroming die ontstaat na het verrichten van werkzaamheden zoals renoveren of slopen. Het is afval dat vrijkomt en overblijft na het uitvoeren van een klus. Je kunt kiezen voor een grofvuil container huren en hierdoor aan de slag gaan met het verzamelen van afval. 

Locatie

De plaats waar jij de containers huurt is van belang in het gehele proces. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor het huren van een container in de stad waarin jij woonachtig bent. Hiermee bespaar je onnodige uitstoot van CO2. Daarnaast is dit een manier waarop je onnodige kosten voorkomt, aangezien er transportkosten verbonden zijn aan het verplaatsen van containers. Denk er daarom aan om vooral containers te huren in de plaats waarin je daadwerkelijk woont. Mocht je wonen en gaan verbouwen in Amsterdam, dan kun je indien gewenst kiezen voor een container huren in Amsterdam

Stromingen

Er zijn verschillende stromen afval die vrijkomen als gevolg van de productie. Je kunt hierbij onder andere denken aan puin, hout en metaal. Daarnaast speelt kunststof en steen een rol. Dit zijn soorten afval die vrijkomen als gevolg van de renovatie van jouw schuur. Het is mogelijk al deze soorten afval onder één categorie te laten vallen, namelijk bouwafval. Bij het huren van een container geldt vervolgens dat je al het afval tevens in deze container kunt gooien. Het scheiden van afval gebeurt hierbij meestal in een later stadium. 

Voorbereiding 

Bij het slopen van een huis is een goede voorbereiding van belang. Je dient namelijk rekening te houden met de veiligheid van iedereen die gedurende de verbouwing betrokken is. Denk hierbij aan het feit dat tijdens het klussen de stof asbest kan vrijkomen, hetgeen schadelijk is voor de gezondheid. Asbest mag niet zomaar worden weggegooid op het afval van de overige bouw. Daarnaast dien je bij een gemeente te vragen of het afval bij de desbetreffende stapel mag komen. Wellicht is het tevens noodzakelijk om een vergunning te vragen voor het huren van een container. 

Hulp bij het verwerken van afval

Indien jij een burger bent is de gemeente deels verantwoordelijk voor het verwerken van afval. De gemeente waarin jij woonachtig bent dient de afvalbakken aan te leveren die je nodig hebt. Daarnaast is het mogelijk om op aanvraag extra afvalbakken te krijgen. Voor ondernemers geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verwerken van afval en dat je hierin hulp kunt inschakelen van de gemeente of van een bedrijf. Door het inschakelen van hulp maak je het jezelf een stuk makkelijker. Je voorkomt dat je onnodige tijd en moeite verspild. Bij het maken van een keuze voor hulp kun je tevens kiezen voor het inschakelen van een ander bedrijf dat gericht is op het wegvoeren van verzameld afval.

Facebook
Twitter
LinkedIn