Zonne-energie opslaan: zo werkt het

20 november 2023
zonne-energie

De afgelopen jaren behoorden tot de warmste ooit gemeten. Met steeds meer zonnepanelen op de daken is steeds meer zonne-energie op te wekken. Dat is op zich goed. Het is alleen wel zo dat overproductie op de loer ligt. Zonne energie opslaan voor luwe momenten is dus belangrijk. Daar zijn ook voldoende mogelijkheden voor beschikbaar tegenwoordig. Het is belangrijk om te weten hoe dit werkt, zowel voor jezelf als voor de maatschappij. 

Wat zijn de voordelen?

Wanneer je het overschot aan energie opslaat, dan kan je dat terugleveren aan het energienet. Voorheen kreeg je hier een vergoeding voor, maar die regeling wordt langzaam afgebouwd. Daarom is het fijn om dus zelf over de energie die je opwekt te kunnen beschikken. Op dit moment gebruiken we vaak maar 30 procent van dat wat we thuis opwekken met zonnepanelen. Dat doe je bijvoorbeeld met de hulp van Solarite. Dat betekent wel dat je het moet gebruiken wanneer je het opwekt, dus bijvoorbeeld de was doen als de zon er vol op staat. Dit is lang niet altijd mogelijk. Daarom is het ook goed om andere opties te hebben.

Bewaren voor een later moment

Wanneer je een thuisbatterij installeert kan je de energie opslaan. Je kunt dan op momenten met minder zon toch je eigen groene stroom gebruiken. Het is wel belangrijk om de juiste optie te kiezen. Een thuisbatterij is vaak duur en kan nog niet voldoende opslaan om alle momenten zonder zon op te vangen. Dat moet je dus anders aanpakken. Daarvoor kan je namelijk ook op andere manieren aan de slag gaan met moderne technieken. Het is namelijk zo dat er steeds meer innovaties worden gedaan op dit vlak. Dit maakt het dus ook steeds aantrekkelijker voor de consument.

Thuis meer zonne-energie opslaan

Het is op dit moment nog altijd mogelijk om energie op te wekken en terug te leveren tegen een kleine vergoeding. Dit doe je door gebruik te maken van de Kleine Ondernemingsregeling. Wanneer je veel terug levert, dan hoef je geen btw hierover te betalen. Het gaat dan om bedragen tot 20.000 euro. Er komen wel meer en meer technieken aan om energie beter op te slaan. Denk aan het gebruik van water en waterstof voor opslag. Het is ook zo dat de accu’s nog een stuk beter zullen worden. Wanneer er meer van zijn, dan zal de prijs ook zakken. Het wordt daardoor voor steeds meer mensen een logische stap om de batterij onderdeel van het systeem te maken. Bedenk je wel dat dit nog even zal duren. 

Facebook
Twitter
LinkedIn