Wat moet je weten over de SVOH subsidie aanvraag?

21 juni 2023

Voor een grote hoeveelheid mensen of partijen welke eigenaar zijn van vastgoed geldt dat ze voor deze woningen de keuze maken om ze te gaan verhuren. Het verhuren gebeurt uiteraard steevast in de staat waarin het pand zich bevindt. Dit gezegd hebbende geldt voor een niet onaanzienlijk aantal woningen dat ze beschikken over een staat die bijvoorbeeld kan leiden tot zeer hoge energiekosten. Dit niet in het minst omdat de isolatiewaarde bijvoorbeeld onvoldoende is. Indien je er als eigenaar van de huurwoning voor kiest om het pand in kwestie te renoveren met energiebesparende en / of duurzame maatregelen is het steevast mogelijk om daarbij aanspraak te maken op een interessante subsidie. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een SVOH subsidie aanvraag. Alles wat je hierover graag zou willen weten laten we je ontdekken door middel van de onderstaande informatie. 

Wat is de SVOH subsidie aanvraag precies?

Voordat we verder ingaan op wat je kan verwachten van een SVOH subsidie aanvraag is het uiteraard altijd een goed idee om even concreet aan te geven wat deze subsidie nu eigenlijk inhoudt. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen’. Deze subsidie kan worden aangevraagd door twee verschillende soorten partijen. Wat deze partijen betreft kan je concreet denken aan de volgende:

  • Particuliere verhuurders;
  • Institutionele beleggers; 

Een SVOH subsidie aanvraag kan worden ingediend voor het verkrijgen van een financiële tegemoetkoming voor wat het verduurzamen van hun huurwoningen betreft. Op moment van schrijven is bekend dat de subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2025.

Voor welke werkzaamheden kan de subsidie worden aangevraagd?

Een SVOH subsidie aanvraag indienen kan in de praktijk gebeuren bij het uitvoeren van tal van verschillende werkzaamheden. Enkele werkzaamheden waar je aan kan denken zijn de volgende:

  • De realisatie van spouwmuurisolatie;
  • De toepassing van gevel- of dakisolatie;
  • Het voorzien van HR++ glas in je woning;
  • De plaatsing van een isolerende deur; 
  • Het voorzien van triple glas met kozijn;

Uiteraard zij de bovenstaande mogelijkheden slechts het puntje van de ijsberg. Ben je van plan om bijvoorbeeld CO2 gestuurde ventilatie te realiseren in je woning? Ook in dat geval kan je daarvoor een SVOH subsidie aanvraag indienen. Hou hier dus zeker rekening mee. 

Wanneer kan je zo’n subsidie precies aanvragen?

Een SVOH subsidie aanvraag kan slechts in beperkte gevallen gebeuren. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen twee verschillende situaties. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

  1. Voor verhuurders welke eigenaar zijn van maximaal 100 huurwoningen welke zich onder de liberalisatiegrens bevinden; 
  2. Voor verhuurders met huurwoningen boven de liberalisatiegrens waarbij er sprake is van een huurprijs welke nog onder die grens viel op het ogenblik dat het huurcontract werd afgesloten;

Verhuurders welke vallen onder de eerste categorie mogen een SVOH subsidie aanvraag indienen voor een maximum van 50 huizen. Voor verhuurders welke onder de tweede categorie vallen geldt dat ze een aanvraag in mogen dienen voor een onbeperkte hoeveelheid aan woningen. Hoe dan ook, ben jij eigenaar van een bepaald aantal woningen die je gaat verhuren of aan het verhuren bent? Zou je graag één of meerdere isolerende of duurzame investeringen door willen gaan voeren? Dan is het mogelijk om daarvoor een beroep te doen op de SVOH subsidie.

Facebook
Twitter
LinkedIn