Tips voor een goede afvalscheiding op de bouw

27 september 2022
Verbouwen

Voor het scheiden van afval op de bouw geldt dat je gebonden bent aan een aantal regels. Indien jij deze regels niet respecteert kun je een boete krijgen. Daarom is het van belang om deze regels te volgen. De eerste tip is gericht op het achterhalen van informatie, door de website van jouw gemeente te bestuderen. Achterhaal vooral welke regels binnen jouw gemeente gelden om vervolgens de juiste stappen te zetten gericht op het scheiden van afval. Vaak dien je meerdere afvalbakken te gebruiken voor het scheiden van afval. Informeer naar de mogelijkheden van verschillende afvalcontainers op de bouw bij containerverhuur op Bedrijfsafval.nl. Zo draag je als bouwbedrijf een steentje bij aan het milieu.

Milieu

In het kader van milieu is het van belang om afval te scheiden. Je dient hierbij afval direct te scheiden bij de bron, oftewel zodra de mogelijkheid tot het scheiden van afval zich voordoet. De afvalstroom moet verbrand worden, waarbij geldt dat hier verschillende regels voor gelden per afvalstroming. Al het afval zal dus niet op dezelfde hoop terechtkomen, maar in verschillende verbrandingsovens gaan. Hierdoor gaat de totale uitstoot van CO2 omlaag en zal je tevens kosten besparen. Bij Bedrijfsafval.nl kun je terecht voor het huren van een container of het inschakelen van een bedrijf dat jou kan helpen bij het verwerken van afval. 

Maatregelen nemen

Er gelden een aantal regels met betrekking tot het scheiden van afval. Daarnaast zijn er tevens een aantal tips gericht op het scheiden van afval binnen de bouwplaats. Hierbij kun je denken aan de juiste maatregelen om het gedrag van jouw medewerkers te veranderen. Het scheiden van afval moet immers een norm worden binnen jouw bedrijf. Er moet sprake zijn van een cultuurverandering. Daarom is het belangrijk om leidinggevende taken uit te delen aan medewerkers en hiermee orde te brengen. Stimuleer goed gedrag en spreek mensen aan die zich niet aan de afspraken houden. 

Motivatie en communicatie

Het scheiden van afval is iets wat je als team doet, waardoor het van groot belang is om voldoende motivatie te hebben binnen jouw team. Motiveer jouw medewerkers om aan afvalscheiding te doen. Leg bijvoorbeeld uit wat de toegevoegde waarde is van afval scheiden, aangezien vele medewerkers dit niet tot nauwelijks zullen weten. Vervolgens kun je als team een doel stellen. Door richting het gehele team te communiceren wat het plan is, zal de kans van slagen een stuk groter zijn. 

Meerdere afvalbakken

Een belangrijke tip is om meer afvalbakken neer te zetten op het bouwterrein. Hiermee stimuleer je ten eerste medewerkers om afval te scheiden, aangezien in iedere afvalbak weer een andere afvalsoort terecht kan. Daarnaast kun je de afvalbakken verspreid over het gehele terrein neerzetten, zodat het voor iedereen makkelijk wordt om afval weg te gooien. Kies er bijvoorbeeld voor om een container neer te zetten die voor iedereen bereikbaar is. Een container met wieltjes is hierin een handige functie, aangezien je deze kunt verplaatsen. Daarnaast is het belangrijk om te werken met etiketten, zodat medewerkers in het bedrijf weten wat voor afval in de container moet.

Facebook
Twitter
LinkedIn