Wat is circulair slopen?

1 augustus 2023
circulair slopen

Tijdens sloopwerken komen er talloze materialen en grondstoffen vrij, welke bij traditioneel slopen in het afval terechtkomen. Bij circulair slopen wordt een duurzame en milieuvriendelijkere manier gehanteerd. Je kunt in de tekst hieronder te weten komen wat circulair slopen is en wat er allemaal bij komt kijken.

Wat is circulair slopen?

Circulair slopen oftewel amoveren is een methode van slopen, waarbij de focus wordt gelegd op het maximaliseren van hergebruik en recycling van bouwmaterialen en grondstoffen. Bij circulair slopen wordt zoveel mogelijk materiaal die vrijkomt bij de sloop van gebouwen en infrastructuur hergebruikt of gerecycled voor nieuwe materialen. Nederland heeft als doel om in 2050 een 100% circulaire economie te bereiken. Het is de bedoeling dat het cijfer in 2030 al rond de 50% moet liggen.

Het doel van circulair slopen

Bij traditioneel slopen wordt alles volledig afgebroken en vervolgens afgevoerd als afval, terwijl bij circulair slopen er eerst wordt gekeken naar de waarde van de materialen die vrijkomen. Het doel bij circulair slopen om zoveel mogelijk materialen te behouden en opnieuw te gebruiken in nieuwe bouwprojecten. Tijdens het slopen worden bruikbare componenten en materialen gescheiden voor hergebruik. Dankzij circulair slopen wordt de vraag naar nieuwe grondstoffen verminderd, wat bijdraagt aan een duurzame en circulaire bouweconomie.

Verschillende methoden van circulair slopen

Er bestaan verschillende methoden om vrijkomend materiaal uit circulaire sloopwerken te behandelen, waaronder het hergebruiken van materialen in hun oorspronkelijke vorm, materialen recyclen ter vervanging van primaire grondstoffen of urban mining, waarbij materialen en grondstoffen worden teruggewonnen om de waarde van de grondstoffen te behouden.

Waarom is circulair slopen belangrijk?

Circulair slopen heeft diverse voordelen, vooral voor het milieu en de economie. Het hergebruik van materialen betekent namelijk dat er minder nieuwe materialen nodig zijn, waardoor er ook minder productie en transport plaats hoeft te vinden. Het hergebruik van materialen draagt daarnaast bij aan de lokale economie door het creëren van meer werkgelegenheid in de recyclingsector.

De belangrijkste uitdagingen

Er zijn echter ook een aantal uitdagingen waar circulair slopen mee te maken krijgt. Denk onder andere aan het veranderen van de mindset rondom slopen. Men beschouwde slopen vroeger als een eindpunt, terwijl slopen tegenwoordig juist als het begin gezien wordt oftewel een nieuwe levenscyclus voor materialen. Het is daarom belangrijk om al in een vroeg stadium van een bouwproject na te denken over hergebruik en recycling. 

Circulair slopen: wel of niet doen?

Traditioneel slopen kan een tijdrovend proces zijn, terwijl bij circulair slopen de onderdelen vaak handmatig gedemonteerd worden op een zorgvuldige manier. Voordat onderdelen gedemonteerd worden, wordt eerst een afweging gemaakt om na te gaan in hoeverre het onderdeel daadwerkelijk hergebruikt kan worden. Vergeet daarnaast niet dat handmatige demontage meer arbeidskracht en manuren kost. Hoe beter een sloopproject op duurzaamheid scoort, des te hoger de kosten voor de demontage. Blijft dus bij aanbestedingen voor sloopprojecten voortdurend afwegen tussen de tijd, geld en kwaliteit die je gaat investeren. Neem contact op met Bergevoet Doetinchem BV als je van plan bent om een sloopproject te starten.

Facebook
Twitter
LinkedIn